Đang tải dữ liệu...

Dịch vụ nộp hồ sơ qua mạng

Hồ sơ Báo cáo thay đổi lao động 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm

Bước 1: Nhập thông tin liên hệ
Bước 2: Nhập nội dung hồ sơ
Bước 3: Kết quả hồ sơ

Thông tin liên hệ đơn vị tiếp nhận hồ sơ Bấm vào đây để thu gọn lại

Quận 7

Địa chỉ:
Số 07 đường Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:
(028) 37851032
Fax:
Website:
www.quan7.hochiminhcity.gov.vn

Thông tin người nộp hồ sơ