Đang tải dữ liệu...

Dịch vụ nộp hồ sơ qua mạng

Hồ sơ Đăng ký cấp lại GCN đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hợp tác xã (khi bị mất)

Bước 1: Nhập thông tin liên hệ
Bước 2: Nhập nội dung hồ sơ
Bước 3: Kết quả hồ sơ

Thông tin liên hệ đơn vị tiếp nhận hồ sơ Bấm vào đây để thu gọn lại

Huyện Cần Giờ

Địa chỉ:
Đường Lương Văn Nho, khu phố Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP.HCM.
Điện thoại:
(028) 38.740.506
Fax:
(028) 38.740.211
Website:
http://cangio.hochiminhcity.gov.vn

Thông tin người nộp hồ sơ