Đang tải dữ liệu...

Dịch vụ nộp hồ sơ qua mạng

Hồ sơ Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu trên địa bàn Quận 9 (trường hợp giấy phép kinh doanh bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) (Hồ sơ đang thử nghiệm)

Bước 1: Nhập thông tin liên hệ
Bước 2: Nhập nội dung hồ sơ
Bước 3: Kết quả hồ sơ

Thông tin liên hệ đơn vị tiếp nhận hồ sơ Bấm vào đây để thu gọn lại

Quận 9

Địa chỉ:
2/304 Xa lộ Hà Nội, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại:
(028)-38973056
Fax:
(028)-8973293
Website:
http://www.quan9.hochiminhcity.gov.vn

Thông tin người nộp hồ sơ