Đang tải dữ liệu...

Dịch vụ nộp hồ sơ qua mạng

Hồ sơ Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO)

Bước 1: Nhập thông tin liên hệ
Bước 2: Nhập nội dung hồ sơ
Bước 3: Kết quả hồ sơ

Thông tin liên hệ đơn vị tiếp nhận hồ sơ Bấm vào đây để thu gọn lại

Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ:
59 Lý Tự Trọng Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:
(028) 35202727
Fax:
(028) 35202424
Website:
www.ict-hcm.gov.vn

Thông tin người nộp hồ sơ