Đang tải dữ liệu...

Dịch vụ nộp hồ sơ qua mạng

Hồ sơ Thủ tục đăng ký công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba)

Bước 1: Nhập thông tin liên hệ
Bước 2: Nhập nội dung hồ sơ
Bước 3: Kết quả hồ sơ

Thông tin liên hệ đơn vị tiếp nhận hồ sơ Bấm vào đây để thu gọn lại

Chi cục Tiêu chuẩn- Đo lường- Chất lượng

Địa chỉ:
263 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh
Điện thoại:
(028) 39.307.203
Fax:
(028) 39.307.206
Website:
http://chicuctdc.gov.vn

Thông tin người nộp hồ sơ