Đang tải dữ liệu...

Thủ tục hành chính

Tìm thấy 4447 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu.
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đối với Tổ chức huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động Hạng A An toàn lao động
2 Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đối với Tổ chức huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động Hạng A An toàn lao động
3 Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đối với Tổ chức huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động Hạng A An toàn lao động
4 Thủ tục tiếp nhận Phiếu khai báo sử dụng các đối tượng kiểm định và Cấp giấy xác nhận khai báo sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động An toàn lao động
5 Thủ tục xem xét, đánh giá điều kiện hoạt động của doanh nghiệp tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động An toàn lao động
6 Thủ tục đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa An toàn lao động
7