Đang tải dữ liệu...

Thủ tục hành chính

Tìm thấy 2806 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu.
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 Công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
2 Cấp Giấv chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn quận Phú Nhuận An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng Đăng ký
3 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiên an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận Phú Nhuận An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng Đăng ký
4 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận Bình Tân An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng Đăng ký
5 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
6 Cấp giấy chứng nhận tập huấn kiến thức vệ sinh, an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
7 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP khi Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng, khi có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ. An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
8 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
9 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các hộ kinh doanh bán lẻ thực phẩm bao gồm tiểu thương kinh doanh thực phẩm tại chợ An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
10 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các hộ kinh doanh bán lẻ thực phẩm bao gồm tiểu thương kinh doanh thực phẩm tại chợ (Trường hợp GCN bị mất, thất lạc hoặc bị hỏng) An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
11 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc hoặc có sự thay dổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
12 Cấp lần đầu; cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP do thay đổi vị trí địa lý, quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ. An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
13 Cấp mới Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các hộ kinh doanh bán lẻ thực phẩm bao gồm tiểu thương kinh doanh thực phẩm tại chợ An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
14 Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP khi Giấy chứng nhận còn thời hạn nhưng thay đổi tên của cơ sở hoặc (và) đổi chủ cơ sở hoặc (và) thay đổi địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí và toàn bộ quy trình kinh doanh dịch vụ ăn uống tại cơ sở. An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
15 Cấp, cấp lại (do hết hạn) giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản. An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
16 Gia hạn công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
17 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
18 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng Đăng ký
19 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ theo thông tư 57/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng Đăng ký
20 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm khác An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng