Đang tải dữ liệu...

Thủ tục hành chính

Tìm thấy 4447 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu.
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đối với Tổ chức huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động Hạng A An toàn lao động
2 Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đối với Tổ chức huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động Hạng A An toàn lao động
3 Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đối với Tổ chức huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động Hạng A An toàn lao động
4 Thủ tục tiếp nhận Phiếu khai báo sử dụng các đối tượng kiểm định và Cấp giấy xác nhận khai báo sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động An toàn lao động
5 Thủ tục xem xét, đánh giá điều kiện hoạt động của doanh nghiệp tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động An toàn lao động
6 Thủ tục đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa An toàn lao động
7 Báo cáo khắc phục An toàn thực phẩm
8 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Thông tư số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT (Y tế) An toàn thực phẩm
9 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức và cá nhân theo Thông tư 47/2014/TT-BYT An toàn thực phẩm
10 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức và cá nhân thuộc lĩnh vực Y tế An toàn thực phẩm Đăng ký
11 Cấp bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở dịch vụ ăn uống An toàn thực phẩm
12 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm trên địa bàn Quận 4 An toàn thực phẩm Đăng ký
13 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản do hết hạn trên địa bàn Quận 4 An toàn thực phẩm Đăng ký
14 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm trên địa bàn Quận 4 (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy hoặc do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi toàn bộ quy trình sản xuất) An toàn thực phẩm Đăng ký
15 Cấp mới Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống An toàn thực phẩm
16 Cấp mới Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo Thông tư 47/2014/TT-BYT An toàn thực phẩm
17 Cấp mới Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm An toàn thực phẩm
18 Cấp đổi Giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo Thông tư 47/2014/TT-BYT An toàn thực phẩm
19 Cấp đổi Giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo Thông tư 26/2012/TT-BYT An toàn thực phẩm
20 Cấp đổi Giấy Chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống An toàn thực phẩm