Đang tải dữ liệu...

Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 Chuyển địa điểm hành nghề An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
2 Công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
3 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiên an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận Phú Nhuận An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng Đăng ký
4 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực công thương do bị mất, bị hỏng An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
5 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn quận Phú Nhuận An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng Đăng ký
6 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng Đăng ký
7 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với Căn tin, bếp ăn tập thể công ty, bệnh viện An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
8 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với Căn tin, bếp ăn tập thể trường học An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
9 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở cung cấp suất ăn sẵn An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
10 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
11 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm (bột - tinh bột) An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
12 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm (nông nghiệp - động vật) An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
13 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận 2 An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng Đăng ký
14 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận Bình Tân An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng Đăng ký
15 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
16 Cấp giấy chứng nhận tập huấn kiến thức vệ sinh, an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
17 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
18 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
19 Cấp lại GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP thuộc lĩnh vực công thương do thay đổi vị trí địa lý, thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh, GCN hết hiệu lực An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
20 Cấp lại Giấy Chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do bị mất, bị hỏng hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng