Đang tải dữ liệu...

Thủ tục hành chính

Tìm thấy 3883 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu.
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đối với Tổ chức huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động Hạng A An toàn lao động
2 Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đối với Tổ chức huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động Hạng A An toàn lao động
3 Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đối với Tổ chức huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động Hạng A An toàn lao động
4 Thủ tục tiếp nhận Phiếu khai báo sử dụng các đối tượng kiểm định và Cấp giấy xác nhận khai báo sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động An toàn lao động
5 Thủ tục xem xét, đánh giá điều kiện hoạt động của doanh nghiệp tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động An toàn lao động
6 Thủ tục đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa An toàn lao động
7 Báo cáo khắc phục An toàn thực phẩm
8 Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của UBND Quận, Huyện An toàn thực phẩm
9 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương An toàn thực phẩm
10 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm An toàn thực phẩm Đăng ký
11 Thủ tục Cấp Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm An toàn thực phẩm
12 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm An toàn thực phẩm
13 Thủ tục Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm An toàn thực phẩm
14 Thủ tục cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm An toàn thực phẩm
15 Cấp phép thi công công trình thiết yếu Báo chí
16 Gia hạn giấy phép thi công công trình Báo chí
17 Thủ tục Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí Báo chí
18 Thủ tục Cấp phép Hội nghị, Hội thảo quốc tế Báo chí Đăng ký
19 Thủ tục Cấp phép xuất bản bản tin Báo chí Đăng ký
20 Thủ tục Phát hành thông cáo báo chí Báo chí