Đang tải dữ liệu...

Thủ tục hành chính

Tìm thấy 2986 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu.
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 Công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
2 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiên an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận Phú Nhuận An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng Đăng ký
3 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn quận Phú Nhuận An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng Đăng ký
4 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng Đăng ký
5 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với Căn tin, bếp ăn tập thể công ty, bệnh viện An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
6 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với Căn tin, bếp ăn tập thể trường học An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
7 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở cung cấp suất ăn sẵn An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
8 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
9 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm (bột - tinh bột) An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
10 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm (nông nghiệp - động vật) An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
11 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận 2 An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng Đăng ký
12 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận Bình Tân An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng Đăng ký
13 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
14 Cấp giấy chứng nhận tập huấn kiến thức vệ sinh, an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
15 Cấp lại Giấy Chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do thay đổi tên cơ sở, địa điểm kinh doanh An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
16 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP khi Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng, khi có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ. An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
17 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
18 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các hộ kinh doanh bán lẻ thực phẩm bao gồm tiểu thương kinh doanh thực phẩm tại chợ An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
19 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các hộ kinh doanh bán lẻ thực phẩm bao gồm tiểu thương kinh doanh thực phẩm tại chợ (Trường hợp GCN bị mất, thất lạc hoặc bị hỏng) An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
20 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng Đăng ký