Đang tải dữ liệu...

Dịch vụ công trực tuyến

Tìm thấy 388 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu.
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Thủ tục Cấp phép Hội nghị, Hội thảo quốc tế Báo chí
2 Thủ tục Cấp phép xuất bản bản tin Báo chí
3 Thủ tục cho phép họp báo (trong nước) Báo chí
4 Thủ tục Cấp giấy phép bưu chính Bưu chính và chuyển phát
5 Thủ tục Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Bưu chính và chuyển phát
6 Thủ tục Cấp lại giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính và chuyển phát
7 Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính Bưu chính và chuyển phát
8 Thủ tục Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Bưu chính và chuyển phát
9 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III (trường hợp CCHN rách, nát/thất lạc) Chứng chỉ hành nghề
10 Cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng Chứng chỉ hành nghề
11 Cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn) Chứng chỉ hành nghề
12 Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Chứng chỉ hành nghề
13 Cấp/ cấp lại (trường hợp CCHN hết hạn sử dụng)/ cấp chuyển đổi/ điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng Chứng chỉ hành nghề
14 Cấp/ cấp lại/ điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với: tổ chức khảo sát xây dựng; tổ chức lập quy hoạch xây dựng; tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; tổ chức thi công xây dựng công trình; tổ chức giám sát thi công xây dựng; tổ chức kiểm định xây dựng; tổ chức quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng Chứng chỉ hành nghề
15 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ (cấp mới) (Hồ sơ thử nghiệm) Chứng chỉ hành nghề
16 Đăng tải/ thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức (chỉ áp dụng cho tổ chức không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng) Chứng chỉ hành nghề
17 Cấp chứng chỉ quy hoạch Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng-TTQH
18 Cấp giấy phép Quy hoạch (sử dụng cho các dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ) Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng-TTQH
19 Cấp giấy phép Quy hoạch (sử dụng cho các dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung) Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng-TTQH
20 Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận Công bố hợp chuẩn