Đang tải dữ liệu...

Dịch vụ công trực tuyến

Tìm thấy 151 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu.
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Cấp Giấv chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn quận Phú Nhuận An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
2 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiên an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận Phú Nhuận An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
3 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận Bình Tân An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
4 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ theo thông tư 57/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
5 Thủ tục Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức và cá nhân An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
6 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
7 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
8 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm thuộc quản lý của ngành công thương An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
9 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc quản lý của ngành công thương An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
10 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
11 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
12 Thủ tục Cấp phép Hội nghị, Hội thảo có yếu tố nước ngoài Báo chí
13 Thủ tục Cấp phép xuất bản bản tin Báo chí
14 Thủ tục Thẩm định hồ sơ đề nghị Cục Báo chí cấp thẻ nhà báo Báo chí
15 Thủ tục cấp phép họp báo Báo chí
16 Thủ tục Cấp giấy phép bưu chính Bưu chính và chuyển phát
17 Thủ tục Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Bưu chính và chuyển phát
18 Thủ tục Cấp lại giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính và chuyển phát
19 Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính Bưu chính và chuyển phát
20 Thủ tục Xác nhận thông báo hoạt động kinh doanh chuyển phát Bưu chính và chuyển phát