Đang tải dữ liệu...

Dịch vụ công trực tuyến

Tìm thấy 243 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu.
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Thủ tục Cấp phép Hội nghị, Hội thảo quốc tế Báo chí
2 Thủ tục Cấp phép xuất bản bản tin Báo chí
3 Thủ tục cấp phép họp báo Báo chí
4 Thủ tục Cấp giấy phép bưu chính Bưu chính và chuyển phát
5 Thủ tục Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Bưu chính và chuyển phát
6 Thủ tục Cấp lại giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính và chuyển phát
7 Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính Bưu chính và chuyển phát
8 Thủ tục Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Bưu chính và chuyển phát
9 Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn) Chứng chỉ hành nghề
10 Thủ tục cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Chứng chỉ hành nghề
11 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Chứng chỉ hành nghề
12 Thủ tục cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Chứng chỉ hành nghề
13 Thủ tục cấp lại (trường hợp chứng chỉ hành nghề hết hạn sử dụng) chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Chứng chỉ hành nghề
14 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III (trường hợp CCHN rách, nát/thất lạc) Chứng chỉ hành nghề
15 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng Chứng chỉ hành nghề
16 Thủ tục cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Chứng chỉ hành nghề
17 Thủ tục cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Chứng chỉ hành nghề
18 Thủ tục thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức (chỉ áp dụng cho tổ chức không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng) Chứng chỉ hành nghề
19 Thủ tục điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Chứng chỉ hành nghề
20 Thủ tục điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Chứng chỉ hành nghề