Đang tải dữ liệu...

Dịch vụ công trực tuyến

Tìm thấy 439 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu.
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức và cá nhân thuộc lĩnh vực Y tế An toàn thực phẩm
2 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm trên địa bàn Quận 4 An toàn thực phẩm
3 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản do hết hạn trên địa bàn Quận 4 An toàn thực phẩm
4 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm trên địa bàn Quận 4 (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy hoặc do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi toàn bộ quy trình sản xuất) An toàn thực phẩm
5 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ trên địa bàn Quận 4 (Trường hợp cấp lại do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất, thay đổi bổ sung quy trình sản xuất và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực) An toàn thực phẩm
6 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Ủy ban nhân dân quận/huyện trên địa bàn Quận 4 An toàn thực phẩm
7 Thủ tục Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức và cá nhân An toàn thực phẩm
8 Thủ tục Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống An toàn thực phẩm
9 Thủ tục Cấp phép Hội nghị, Hội thảo quốc tế Báo chí
10 Thủ tục Cấp phép xuất bản bản tin Báo chí
11 Thủ tục cho phép họp báo (trong nước) Báo chí
12 Thủ tục Cấp giấy phép bưu chính Bưu chính và chuyển phát
13 Thủ tục Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn