Đang tải dữ liệu...

Dịch vụ công trực tuyến

Tìm thấy 472 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu.
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức và cá nhân thuộc lĩnh vực Y tế An toàn thực phẩm
2 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm trên địa bàn Quận 4 An toàn thực phẩm
3 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản do hết hạn trên địa bàn Quận 4 An toàn thực phẩm
4 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm trên địa bàn Quận 4 (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy hoặc do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi toàn bộ quy trình sản xuất) An toàn thực phẩm
5 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ trên địa bàn Quận 4 (Trường hợp cấp lại do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất, thay đổi bổ sung quy trình sản xuất và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực) An toàn thực phẩm
6 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Ủy ban nhân dân quận/huyện trên địa bàn Quận 4 An toàn thực phẩm
7 Thủ tục Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức và cá nhân An toàn thực phẩm
8 Thủ tục Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống An toàn thực phẩm
9 Cấp giấy phép xuất bản bản tin Báo chí
10 Thủ tục Cấp phép Hội nghị, Hội thảo quốc tế Báo chí
11 Thủ tục cho phép họp báo (trong nước) Báo chí
12 Thủ tục Cấp giấy phép bưu chính Bưu chính và chuyển phát
13 Thủ tục Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Bưu chính và chuyển phát
14 Thủ tục Cấp lại giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính và chuyển phát
15 Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính Bưu chính và chuyển phát
16 Thủ tục Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Bưu chính và chuyển phát
17 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III (trường hợp CCHN rách, nát/thất lạc) Chứng chỉ hành nghề
18 Cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng Chứng chỉ hành nghề
19 Cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn) Chứng chỉ hành nghề
20 Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Chứng chỉ hành nghề