Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 7642016110000014/BNYT-ATTP 29/01/6101 18/02/6101 Hoàn thành hồ sơ
2 7642016110000014/BNYT-ATTP 29/01/6101 18/02/6101 Hoàn thành hồ sơ
3 1711201308 Nguyễn Hoàng Phi 25/05/2017 29/05/2017 Đang xử lý
4 08-17-000622 Nguyễn Thị Luân 25/05/2017 Vừa tiếp nhận trực tuyến
5 08-17-000621 Nguyễn Thị Luân 25/05/2017 Vừa tiếp nhận trực tuyến
6 08-17-000620 Nguyễn Thị Luân 25/05/2017 Vừa tiếp nhận trực tuyến
7 7642017110000079 HOÀNG THỊ TÂM 25/05/2017 20/06/2017 Đã tiếp nhận hồ sơ
8 27394.120.17.003768 Lê Thị Mai Trinh 25/05/2017 30/05/2017 Đang xử lý
9 27394.120.17.003768 Lê Thị Mai Trinh 25/05/2017 30/05/2017 Đang xử lý
10 27664.120.17.001628 Võ Văn Lương 25/05/2017 30/05/2017 Đang xử lý