Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 7642016110000014/BNYT-ATTP 29/01/6101 18/02/6101 Hoàn thành hồ sơ
2 2017010001373/BN-VP TRẦN VĂN LÙNG 22/08/2017 24/08/2017 Đang xử lý
3 2017050001679/BN-VP NGUYỄN NINH TÂM 22/08/2017 22/08/2017 Đang xử lý
4 2017050001678/BN-VP NGUYỄN NINH TÂM 22/08/2017 22/08/2017 Đang xử lý
5 2017010001370/BN-VP NGUYỄN KIM LONG 22/08/2017 24/08/2017 Đang xử lý
6 2017010001369/BN-VP TRƯƠNG VĂN VINH 22/08/2017 24/08/2017 Đang xử lý
7 2017010001371/BN-VP NGUYỄN THỊ THUÝ 22/08/2017 24/08/2017 Đang xử lý
8 08-17-000056 trần trinh 21/08/2017 Vừa tiếp nhận trực tuyến
9 08-17-000908 BÙI NGỌC BÁU 21/08/2017 Vừa tiếp nhận trực tuyến
10 08-17-000907 BÙI VĨNH QUẢNG 21/08/2017 Vừa tiếp nhận trực tuyến