Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Loan 08/05/2021 08/05/2021
2 Phạm Thành Trung 07/05/2021
3 Nguyễn Thị Thùy Duyên 07/05/2021
4 Nguyễn Thị Thùy Dương 07/05/2021
5 Phạm Thụy Mỹ Hạnh 07/05/2021
6 NGUYỄN VĂN CẬN 07/05/2021
7 HUỲNH VIỆT VĂN- TRẦN THỊ LOAN 07/05/2021
8 Lê Nhựt Quan 07/05/2021
9 MẠC TIỂU PHÁT 07/05/2021
10 LƯU CẨM DÙNG 07/05/2021