Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHAN THỊ CẨM TIÊN 17/01/2022
3 LÊ TUẤN KIỆT 17/01/2022
4 Nguyễn Thị Thanh Huyền 17/01/2022
5 NGUYỄN THỊ BÍCH 17/01/2022 20/01/2022
6 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CAPITALAND - THIÊN ĐỨC 17/01/2022 14/02/2022
7 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CAPITALAND - THIÊN ĐỨC 17/01/2022 14/02/2022
8 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CAPITALAND - THIÊN ĐỨC 17/01/2022 14/02/2022
9 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CAPITALAND - THIÊN ĐỨC 17/01/2022 14/02/2022
10 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CAPITALAND - THIÊN ĐỨC 17/01/2022 14/02/2022