Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 PHAN THỊ THU TRANG 11/05/2021 12/05/2021
2 LÊ QUANG VINH 11/05/2021 12/05/2021
3 PHẠM THÚY DIỄM CHI 11/05/2021 12/05/2021
4 LÊ QUANG VINH 11/05/2021 12/05/2021
5 LÊ QUANG VINH 11/05/2021 12/05/2021
6 LƯƠNG HỮU PHƯỚC 11/05/2021
7 VŨ HÙNG SƠN-DƯƠNG THỊ THANH THÚY 11/05/2021
8 NGUYỄN TRỌNG TIẾN BẢO 11/05/2021
9 NGUYỄN THỊ NGỌC LAN 11/05/2021
10 TỪ MÃNH LINH 11/05/2021