Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê thị ánh Nguyệt 26/10/2021
3 LÝ ÁI 26/10/2021
4 Nguyễn Thị Mỹ Kiều 26/10/2021
5 NGUYỄN NHẬT QUANG 26/10/2021
6 DƯ VĂN Ỷ - LÝ THỊ ÚT 26/10/2021
7 HOÀNG HỮU TUẤN- NGUYỄN THỊ HƯỜNG 26/10/2021
8 HỒ TRUNG QUÂN 26/10/2021
9 LÊ TUẤN KIỆT 26/10/2021
10 ĐOÀN THỊ YẾN NHI 26/10/2021 01/11/2021