Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRƯƠNG THẢO NHI 27/01/2022
3 TRƯƠNG THẢO NHI 27/01/2022
4 Stolper Stanislav Aleksandrovich 27/01/2022
5 PHẠM THỊ BÍCH LIÊN 27/01/2022
6 Báo tuổi trẻ (Đ/d Nguyễn Thị Dị Thảo) 27/01/2022 07/03/2022
7 Nguyễn Đăng Khơi 27/01/2022
8 CTY TNHH MTV CTTC NHSG THƯƠNG TÍN 27/01/2022 08/02/2022
9 PHẠM VĂN GIỎI 27/01/2022 08/02/2022
10 Đinh Châu Tuấn 27/01/2022 08/02/2022