Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ NHÀN 23/05/2022
3 TIÊU THỊ KIM 23/05/2022
4 Nguyễn Thị Rơi 23/05/2022
5 PHÙNG KIM HẠNH 23/05/2022
6 ĐỖ THỊ HUYỀN 23/05/2022
7 Lê Thị Cẩm Tú 23/05/2022
8 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 23/05/2022
9 NGUYỄN HỮU DUY 23/05/2022
10 ĐẶNG THỊ THU THẢO 23/05/2022 27/05/2022