Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thanh Thi 25/05/2022
3 NGUYỄN THỊ SANG 25/05/2022
4 Hồ Ngọc Khánh Lynh 25/05/2022
5 Nguyễn Phương Anh 25/05/2022
6 NGUYỄN THỊ SANG 25/05/2022
7 NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG 25/05/2022
8 IN THÔNG MINH KHAI TRÌNH LĐ 25/05/2022
9 NGUYỄN CHIẾN THẮNG 25/05/2022 09/06/2022
10 XUÂN HIỆP ĐỊNH KỲ 25/05/2022