Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Thu Trang 16/05/2022 28/05/2022
3 Bùi Thị Thuý Hằng 16/05/2022
4 bùi thị hồng huy 16/05/2022
5 Ngô Thị Phương Thảo 16/05/2022
6 Đặng Trương Tú Nhi 16/05/2022
7 TRẦN VĂN MÓT 16/05/2022
8 HOÀN 16/05/2022 23/05/2022
9 XUÂN 16/05/2022 23/05/2022
10 Bùi Thị Thúy Duy 16/05/2022