Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ĐOÀN NGỌC TUẤN 28/10/2021
3 Đồng Viết Hoàng Phương 28/10/2021
4 Ngô Thị Mai Hạnh 28/10/2021
5 NGUYỄN ÁI KHANH 28/10/2021
6 NGUYỄN QUANG MINH 28/10/2021
7 Sử Tú Liên 28/10/2021
8 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 28/10/2021 04/11/2021
9 Hồng Hải Đăng 28/10/2021 08/11/2021
10 Nguyễn Minh Khánh 28/10/2021 08/11/2021