Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Nguyễn Tố Quyên 28/05/2022
3 Công Ty Cổ Phần Innotech 28/05/2022
4 ĐÀO THỊ PHỜ 28/05/2022 13/06/2022
5 TRẦN HOÀNG TUYẾT NHI 28/05/2022 13/06/2022
6 NGUYỄN VĂN CHÍNH (BỔ SUNG) 28/05/2022 11/07/2022
7 VÕ THỊ HỒNG PHƯỢNG 28/05/2022 13/06/2022
8 Nguyễn văn ba 28/05/2022
9 CÔNG TY TNHH THẮNG KIỀU 28/05/2022
10 Nguyễn Thị Bích Phượng 28/05/2022