Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Kim Nga 04/12/2021
3 Dương Thị Ngọc Nhung 04/12/2021
4 Nguyễn Thị Kiều Nhi 04/12/2021
5 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI BẢO TRÂN 04/12/2021
6 Thi Thanh Tuyền 04/12/2021
7 Thi Thanh Tuyền 04/12/2021
8 Ngô Thị Minh Huệ 04/12/2021
9 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SANG HẠNH 04/12/2021
10 Ngô Thị Minh Huệ 04/12/2021