Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lữ Thy Bích Hồng 14/05/2021
2 Dương Thị Phương Thúy 14/05/2021
3 NGUYỄN TRỌNG TIẾN BẢO 14/05/2021
4 NGUYỄN THỊ LAN ANH 14/05/2021
5 Trần Thiên Kim 14/05/2021 17/05/2021
6 LÊ NGỌC TUẤN 14/05/2021
7 PHẠM XUÂN LỘC 14/05/2021 21/05/2021
8 NGUYỄN THỊ THU HÀ 14/05/2021 25/05/2021
9 Uông Thị Châu 14/05/2021 17/05/2021
10 LƯ ĐĂNG KHOA 14/05/2021 28/05/2021