Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 HUỲNH NGỌC LAN NHI 19/05/2022
3 Trần Gia Thuận 19/05/2022
4 PHAN KIM THƯỢNG 19/05/2022
5 MAI THỊ CỨA 19/05/2022 26/05/2022
6 HOÀNG LÊ THỊ TUYẾT 19/05/2022 02/06/2022
7 CHU THỊ KẾT 19/05/2022
8 Phan Thị Phương Thảo 19/05/2022
9 NGUYỄN CÔNG BẢO UY 19/05/2022
10 PHẠM THỊ NGỌC HIẾU 19/05/2022