Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ THỊ HỒNG NHUNG 27/05/2022
3 Hoàng Mạnh Đạt 27/05/2022
4 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KINH DOANH TỔNG HỢP MINH PHÁT 27/05/2022
5 NGUYỄN NGỌC BÌNH 27/05/2022
6 Trần Văn Vũ 27/05/2022
7 CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG VJ NADA VIỆT NAM 27/05/2022
8 Nguyễn Thị Thu Thủy 27/05/2022
9 Phạm Phương Dung 27/05/2022
10 Lữ Thị Hoài Bảo 27/05/2022