Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Hồng My 09/12/2021
3 THAI THI KIM QUY 09/12/2021
4 NGUYỄN THANH VÂN 09/12/2021
5 Trần Trọng Tuyên 09/12/2021
6 MÃ QUỐC HUÊ 09/12/2021 23/12/2021
7 Đào Hữu Lộc 09/12/2021 16/12/2021
8 LƯƠNG GIA BÌNH 09/12/2021 10/12/2021
9 NGÔ VĂN MẪN 09/12/2021 14/12/2021
10 Giản Thị Việt Hà 09/12/2021 14/12/2021