Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Ngô Văn Dương 22/10/2021
3 Quãng Trọng Hiếu 22/10/2021 27/10/2021
4 Nguyễn Thành Nhân 22/10/2021
5 b 22/10/2021 27/10/2021
6 TRẦN THỊ HỒNG 22/10/2021
7 Nguyễn Thanh Đích 22/10/2021 27/10/2021
8 Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật (Nhận đường bưu điện) 22/10/2021 03/12/2021
9 Lê Thị Ngọc An 22/10/2021 27/10/2021
10 LÝ QUỐC THOẠI 22/10/2021 27/10/2021