Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 23/10/2021
3 VÕ TIẾN ĐẠT - TRẦN THỊ HỒNG THẮM 23/10/2021 08/11/2021
4 GIANG HÀ TIÊN 23/10/2021
5 VÕ THỊ MAI HOA 23/10/2021
6 NGUYỄN NGỌC TÍN 23/10/2021 08/11/2021
7 HUỲNH THỊ BÍCH LIỄU - PHẠM QUỐC HÙNG 23/10/2021 08/11/2021
8 NGUYỄN NGỌC LINH 23/10/2021
9 NGUYỄN NGỌC LINH 23/10/2021
10 NGUYỄN ĐỖ ĐỨC TÀI 23/10/2021