Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phạm Văn Hoàng 25/10/2021
3 HUỲNH THỊ LƯU LUYẾN 25/10/2021
4 BÙI VĂN NGÀ 25/10/2021
5 ĐỖ QUỐC THƯỜNG 25/10/2021
6 LÝ ÁI 25/10/2021
7 NGUYỄN TẤN LINH 25/10/2021
8 Lê Đặng Xuân Bách 25/10/2021
9 CÔNG TY CPCN THỦ ĐỨC 25/10/2021 04/11/2021
10 DƯƠNG CÔNG HIỆP - ÂU THỊ THANH HỒNG 25/10/2021 09/11/2021