Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 HOÀNG QUỐC VIỆT 15/08/2022
3 LÊ THỊ TỐ QUYÊN 15/08/2022
4 HỒ THỊ NGỌC NHUNG 15/08/2022
5 NGUYỄN HOÀNG ANH 15/08/2022
6 HỒ THỊ NGỌC NHUNG 15/08/2022
7 Lưu Khánh Huyền 15/08/2022
8 Võ Thị Minh Trang 15/08/2022
9 HOÀNG NHẬT HÙNG 15/08/2022
10 Phùng Tuấn Bảo 15/08/2022