Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GABA MILK 28/05/2022
3 Nguyễn Thị Phương Thúy 28/05/2022
4 NGUYỄN THANH LONG 28/05/2022
5 Nguyễn Thị Phương Thúy 28/05/2022
6 CÔNG TY TNHH V H C T 28/05/2022
7 Bùi thị như ý 28/05/2022
8 Nguyễn Thị Phương Thúy 28/05/2022
9 Nguyễn Thị Phương Thúy 28/05/2022
10 TRẦN THỊ MINH THƯ 28/05/2022