Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 ĐÀO TẤN LỢI 18/10/2021
2 Huỳnh Thị Hồng Thiên 18/10/2021
3 Cao Phan Bội Quỳnh 18/10/2021
4 Nguyễn Báu Bảo Châu 18/10/2021
5 Đặng Thị Thanh Thảon 18/10/2021
6 PHẠM XUÂN TRƯỜNG 18/10/2021
7 Nguyễn Thị Thu Hà 18/10/2021
8 Hoàng Uyên Thanh 18/10/2021
9 CÔNG TY TNHH ALWAYS (LI CHIEN TUNG) 18/10/2021 25/10/2021
10 Lê Thị Thảo Ly 18/10/2021 25/10/2021