Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN VĂN THI 02/03/2021
2 Nguyễn Thuận An 02/03/2021
3 LÊ UYÊN BẢO TRÂN 02/03/2021
4 nguyễn thị hải thủy 02/03/2021
5 NGUYỄN DUY KHANH 02/03/2021 05/03/2021
6 NGUYỄN VĂN NÌ 02/03/2021 04/03/2021
7 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG 02/03/2021
8 Nguyễn Lô Minh Đức 02/03/2021 09/03/2021
9 vưu xuân huy 02/03/2021 03/03/2021
10 Trần Thị Mai Hương 02/03/2021