Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 HUỲNH TRẦN TẤN TÚ 19/05/2022
3 Vũ Thị Ngọc Trang 19/05/2022 25/05/2022
4 Nguyễn Thị Phương Trinh 19/05/2022 25/05/2022
5 VƯƠNG THỊ MAI LOAN 19/05/2022
6 Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam 19/05/2022 28/05/2022
7 NGUYỄN THỊ MỸ VIÊN 19/05/2022 25/05/2022
8 Đặng Việt Phương 19/05/2022 10/06/2022
9 Phan Thị Minh Thu 19/05/2022 25/05/2022
10 Phan Thị Minh Thu 19/05/2022 25/05/2022