Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ NAM HƯNG 18/01/2022 15/02/2022
3 phan thạch 18/01/2022
4 NGUYỄN THỊ THANH THU 18/01/2022
5 nguyễn thị minh tân 18/01/2022
6 TRAN NGOC KIM LOAN 18/01/2022
7 LAI PHÚ VĂN 18/01/2022 21/01/2022
8 TRẦN A CƯỜNG 18/01/2022 19/01/2022
9 TRẦN A CƯỜNG 18/01/2022 19/01/2022
10 NGUYỄN XUÂN THANH -UQ - NGUYỄN THỊ HỒNG NGA - 0909779498 18/01/2022 19/01/2022