Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Chí Sánh Phùng 18/10/2021
2 Trần Văn Thủ 18/10/2021
3 Phan Thị Bảo Ngọc 18/10/2021
4 CAO DUY MẠNH 18/10/2021
5 PHẠM MINH QUẢNG 18/10/2021
6 BÙI THỤY ĐOAN TRINH 18/10/2021
7 Trần Lê Minh Tâm 18/10/2021
8 Nguyễn Minh Hoàng 18/10/2021
9 ĐỖ NGUYỄN ÁI LINH 18/10/2021
10 GIANG NGUYỄN ĐỨC 18/10/2021