Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Đức Hùng 04/12/2021
3 PHAM TRAN DIEU THOA 04/12/2021
4 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Năm Hạnh 04/12/2021
5 Trần Thị Diệu Nhàn 04/12/2021
6 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIM PHÁT 04/12/2021
7 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC 04/12/2021
8 CÔNG TY TNHH HOT ENGINEERING 04/12/2021
9 Nguyễn Thị Điệp 04/12/2021
10 Lý Mỹ Duyên 04/12/2021