Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Kim Thuỳ 20/05/2022
3 Trần Đông Mai 20/05/2022
4 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DAVITEQ 20/05/2022
5 Nguyễn Thị Bích Châu 20/05/2022
6 CÔNG TY CỔ PHẦN CVI MIỀN NAM 20/05/2022
7 Trịnh Thị Thảo Vi 20/05/2022
8 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN HỒNG QUYÊN 20/05/2022
9 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 20/05/2022
10 Phạm Hồng Vân 20/05/2022