Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Hữu Cư 11/08/2020
2 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 11/08/2020 17/08/2020
3 Nguyễn Hoàng Hồng Ánh 11/08/2020
4 NGUYỄN THÀNH TRỌNG 11/08/2020
5 Lê Thị Thảo Ly 11/08/2020 18/08/2020
6 NGUYỄN THỊ KIM OANH 11/08/2020
7 Quỳnh Như 11/08/2020
8 Lê Thị Thảo Ly 11/08/2020 14/08/2020
9 THIỆU VĂN HÙNG 11/08/2020 20/08/2020
10 Đỗ Thu Trang 11/08/2020 17/08/2020