Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN NGỌC VÂN 23/10/2021
3 TRẦN QUỐC TUẤN 23/10/2021
4 NGUYỄN NGỌC HÀ 23/10/2021
5 Nguyễn Thanh Sang 23/10/2021
6 LÊ KHÁNH TOÀN 23/10/2021
7 Nguyễn Thanh Sang 23/10/2021
8 NGUYỄN THỊ KIỀU 23/10/2021
9 Nguyễn Thị Kim Dung 23/10/2021 28/10/2021
10 ĐOÀN THỊ THANH THẢO 23/10/2021