Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN THỊ CẨM TÚ 23/09/2019
2 PHAM SY TOAN 23/09/2019
3 Nguyễn Trương Thiên Kim 23/09/2019
4 NGUYỄN VĂN CƯ 23/09/2019
5 IDP EDUCATION-DHL 23/09/2019 02/10/2019
6 IDP EDUCATION (VIETNAM)-DHL 23/09/2019 02/10/2019
7 NGÔ QUANG MINH 23/09/2019 26/09/2019
8 Nguyễn Thị Bích Trâm 23/09/2019 14/10/2019
9 IDP EDUCATION VIETNAM CO.LTD-DHL 23/09/2019 02/10/2019
10 NGUYỄN HOÀNG NGỌC THÚY 23/09/2019