Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Bùi Trung Thành 28/01/2022
3 Thái Việt Trinh 28/01/2022
4 bưu điện DELSTASIA SDN BHD 28/01/2022 14/02/2022
5 Japan Airlines Co., Ltd. 28/01/2022 14/02/2022
6 ONLINE - Nguyễn Trần Liên Liên 28/01/2022 28/04/2022
7 online VAN PHONG DAI DIEN CUA ESSAR EXPLORATION & PRODUCTION LIMITED TAI VIET NAM 28/01/2022 15/02/2022
8 ONLINE - BẠCH NGỌC VÂN 28/01/2022 16/02/2022
9 ONLINE - Phan Trường Nhật Tân 28/01/2022 14/02/2022
10 ONLINE Kiều Thảo Vi 28/01/2022 14/02/2022