Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Tấn Đạt 25/01/2022 07/02/2022
3 Bà Trần Thị Kim Xuân 25/01/2022 07/02/2022
4 Ngọc Thanh 25/01/2022 28/01/2022
5 CÔNG TY TNHH SX VL XD VĨNH AN 25/01/2022 28/01/2022
6 VƯƠNG MỸ HẰNG 25/01/2022
7 Trần Nguyễn Phương Uyên 25/01/2022 08/02/2022
8 ĐỖ HỒNG PHI 25/01/2022
9 Ngô Minh Hảo 25/01/2022
10 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 25/01/2022