Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 16/08/2022
3 LÊ MINH THÁI 16/08/2022
4 TRẦN THÙY TRANG 16/08/2022
5 LÊ MINH THÁI 16/08/2022
6 Võ Thanh Kiều 16/08/2022
7 NGUYỄN THỊ VIỆT 16/08/2022
8 LÊ ANH HOÀNG 16/08/2022
9 Nguyễn Thị Vy 16/08/2022
10 HỒ TRỌNG HÙNG ANH 16/08/2022