Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đào Vũ Hải Bình 18/05/2022
3 Đinh Thị Thanh Huế 18/05/2022
4 NGUYỄN TRẦN KHÁNH NGÂN 18/05/2022
5 Lê Thanh Nam (bưu điện) 18/05/2022 23/05/2022
6 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ HUỲNH VÕ 18/05/2022
7 Hứa Truyền Thúy 18/05/2022
8 NGUYỄN THẾ VINH 18/05/2022
9 Nguyễn Thị Bình An 18/05/2022 27/05/2022
10 ĐOÀN VĂN THUẬN 18/05/2022